logo

Kontakta oss

För någon form av frågor relaterade till Biogas tveka inte att kontakta oss:
info-bo@hz-inova.com
036-440 42 50
 

Vad vi gör

Från matrester till biogas och biogödsel

Från matrester till biogas och biogödsel

Matavfallsinsamling

I Sverige är det idag många som sorterar sitt avfall i två delar. Ett för brännbart avfall och ett för matavfall. Matavfallet kallas också för organiskt eller biologiskt avfall. Tidigare var vår produktion fördelad på två anläggningar – förbehandlingen var vid Kraftvärmeverket Torsvik, rötning och gasuppgradering genomfördes vid Simsholmen. Sedan sommaren 2020 sker alla steg på vår nya anläggning på Miljöns marker mellan Barnarp och Tenhult.

Förbehandling

Allt hushållsmatavfall tippas i en bunker, där det med hjälp av en kran förflyttas till en kvarn som maler ner avfallet till mindre delar. Sedan transporteras det finfördelade avfallet på ett band där felsorterat material tas bort och en detektor avlägsnar ev. metall. Därefter rötas materialet under uppvärmning i en utav de två rötkamrarna som finns på anläggningen. Uppvärmningen bidrar till en högre gasproduktion och säkerställer att biogödseln blir en hygieniserad och säker produkt.

Biogas

Rötningen sker i en helt syrefri miljö. Biogasen som bildas består till 65 % av metan. Resten är i huvudsak koldioxid. Efter rötningen måste rågasen uppgraderas. Det innebär att man tar bort koldioxiden och får en gas med 96-98% metan och ett högre energivärde. Sen är den klar att tankas i bilar.

Biogödsel

Biogödsel är det som är kvar av materialet efter rötning. Den innehåller näringsämnen och kan därför ersätta konstgödsel. Näringen i matavfallet går alltså tillbaka till livsmedelsproduktion och kretsloppet sluts.